מכירת חמץ לחברי שדה אליהוטופס מכירת חמץ לחברים,תושבים ובנים בלבד

שדה אליהו - דרך עם ערך

קיבוץ שדה אליהו משתייך לתנועת הקיבוץ הדתי, ומגשים את דרך תורה ועבודה.
חברי הקיבוץ משלבים באורחות חייהם יראת שמים וקיום מצוות עם פתיחות וסובלנות, קיום כלכלי עצמי עם מוסר וצדק וחברתי.
קיבוץ שדה אליהו משתייך ל"זרם השיתופי" בתנועה הקיבוצית. ערבות הדדית ושוויון הזדמנויות הם ערכים מרכזיים התורמים להרגשת היחד והליכוד החברתי. חברי הקיבוץ מאמינים במעורבות ובתרומה לכלל, הן בתוך הקיבוץ פנימה והן במשימות למען העם, המדינה והארץ.
קיבוץ שדה אליהו נמצא בעמק המעיינות, פתחו של גן עדן, ומוקף בשטחים חקלאיים ובנוף טבעי .
הקשר החזק בין אדם לאדמה מתחיל בגיל צעיר ונמשך בענפי המשק, במפעלי התעשייה ובשאיפה לחיים אקולוגיים ובריאים. משדה אליהו פרצה ופשטה בשורת החקלאות האורגנית בישראל. קיבוץ שדה אליהו הוקם ב-1939 כאחד מיישובי "חומה ומגדל", וכיום יש בו קהילה רב-דורית משגשגת ותוססת, המונה כ-150 משפחות וכ-700 נפשות סה"כ. קיבוץ שדה אליהו שואף להמשכיות והתפתחות, ומשקיע מאמצים רבים בקליטת בנים ואנשים מבחוץ, תוך שמירה על אורחות חייו וערכיו הייחודיים.